מצודות על שמואל ב טז ט

<< מצודות על שמואל ב • פרק טז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"למה יקלל" - כאומר וכי אתה הרגת לשאול ולבניו