מצודות על שמואל ב טז כ

<< מצודות על שמואל ב • פרק טז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"הבו" - אתה והזקנים שעמך התייעצו ביניכם מה נעשה

מצודת ציון

"הבו" - הזמינו כמו (בראשית יא ז)הבה נרדה