מצודות על שמואל ב ד ה

<< מצודות על שמואל ב • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • 


 

מצודת דוד

"וילכו" - שבו מגת והתנכרו והלכו לבית איש בושת  

מצודת ציון

"כחם היום" - כאשר נתחמם השמש והוא בחצות היום

"הצהרים" - עת התחזק מאור היום והוא מלשון (בראשית ו טז)צוהר תעשה לתיבה