מצודות על שמואל ב ד ב


מצודת דוד

"כי גם בארות וגו'" - אולי עמדה מחוץ לגבולם ולא היה ידוע לכל אשר היא מבנימין

"שרי גדודים" - שרים על אנשי החיל היו לבן שאול

מצודת ציון

"בן שאול" - כמו לבן שאול ותחסר הלמ"ד