מצודות על שמואל א כב יג

מצודות על שמואל א • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


מצודת דוד

"בתתך" - במה שנתת לו לחם וגו' נראה שקשרתם עלי להקימו לאורב