מצודות על שמואל א כב א

<< מצודות על שמואל א • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


מצודת דוד

"וישמעו אחיו" - כי ברח דוד ופחדו לנפשם פן יתנקם בהם שאול ולזה ירדו אל דוד