מצודות על שמואל א כב י

<< מצודות על שמואל א • פרק כב
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


מצודת דוד

"בה'" - באורים ותומים

מצודת ציון

"וצידה" - מזון