מצודות על שמואל א יז ז

<< | מצודות על שמואל אפרק י"ז • פסוק ז' | >>
א • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולהבת" - ברזל החנית היה משקלו שש מאות שקלי ברזל ומשונה הוא משקלי נחושת

"הולך לפניו" - להגן בו עליו ממכת חרב וחנית

"וחץ חניתו" - הוא הבית יד שהיתה עבה כמנור אורגים 

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא עץ עב ועגול שהאורג כורך עליו חוטי השתי ובמשנה קרויה כובד (שבת קיג א) ותרגומו כאכסן דגרדאין וכמו כן תרגם על (שופטים טז יד)היתד הארג אכסן דגרדאין

"ולהבת" - כן יקרא ברזל החנית על שם שמבהיק הלהב כשהוא מלוטש וכן (איוב לט כב)להב חנית

"הצנה" - הוא כעין מגן וכן (מלכים-א י טז) מאתים צנה