מ"ג שמואל א יז ז

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וחץ [ועץ] חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וחץ [וְעֵץ] חֲנִיתוֹ כִּמְנוֹר אֹרְגִים וְלַהֶבֶת חֲנִיתוֹ שֵׁשׁ מֵאוֹת שְׁקָלִים בַּרְזֶל וְנֹשֵׂא הַצִּנָּה הֹלֵךְ לְפָנָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וחץ וְעֵ֣ץ חֲנִית֗וֹ כִּמְנוֹר֙ אֹֽרְגִ֔ים וְלַהֶ֣בֶת חֲנִית֔וֹ שֵׁשׁ־מֵא֥וֹת שְׁקָלִ֖ים בַּרְזֶ֑ל וְנֹשֵׂ֥א הַצִּנָּ֖ה הֹלֵ֥ךְ לְפָנָֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאָעָא דְמוּרְנִיתֵיהּ כְּאַכְסָן דְגַרְדָאִין וְשִׁנָנָא דְמוּרְנִיתֵיהּ מַתְקַל שִׁית מְאָה תִקְלֵי פַרְזְלָא וְנָטַל תְּרֵיסָא אָזֵיל קֳדָמוֹהִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמנור אורגים" - תרגם יונתן כאכסן דגרדאין אינשובל"א בלע"ז

"שש מאות שקלים" - כל השקלים האמורים בנביאים מנים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולהבת" - ברזל החנית היה משקלו שש מאות שקלי ברזל ומשונה הוא משקלי נחושת

"הולך לפניו" - להגן בו עליו ממכת חרב וחנית

"וחץ חניתו" - הוא הבית יד שהיתה עבה כמנור אורגים

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא עץ עב ועגול שהאורג כורך עליו חוטי השתי ובמשנה קרויה כובד (שבת קיג א) ותרגומו כאכסן דגרדאין וכמו כן תרגם על (שופטים טז יד)היתד הארג אכסן דגרדאין

"ולהבת" - כן יקרא ברזל החנית על שם שמבהיק הלהב כשהוא מלוטש וכן (איוב לט כב)להב חנית

"הצנה" - הוא כעין מגן וכן (מלכים-א י טז) מאתים צנה