מצודות על שמואל א יז מ

<< | מצודות על שמואל אפרק י"ז • פסוק מ' |
א • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ובילקוט" - הכלי שם בהילקוט למען לא ירגיש בהאבנים

"ויבחר לו" - הטובים והנאותים לקלעותם

"ויקח מקלו" - להטעות את הפלשתי לחשוב שיגש אליו להכותו עם המקל ולא יהיה נשמר מן הקלע 

מצודת ציון

"חלוקי אבנים" - אבנים חלקים הניח לקלעותם ולזרקם

"ובילקוט" - הוא כעין שק עשוי מעור ישים בו הרועה חפציו ומה שלוקט בדרך מהלכו ולזה יקרא ילקוט

"וקלעו" - הוא הדבר אשר יזרוק בו האבן