מצודות על שמואל א ח יט

<< מצודות על שמואל א • פרק ח >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


 

מצודת דוד

"ויאמרו לא" - רצה לומר לא נשמע אליך

"בקול שמואל" - אשר היה ממאס להם דבר המלך השופט לפי דעתו  

מצודת ציון

"וימאנו" - לא רצו