מצודות על שמואל א ח יט


מצודת דוד

"ויאמרו לא" - רצה לומר לא נשמע אליך

"בקול שמואל" - אשר היה ממאס להם דבר המלך השופט לפי דעתו

מצודת ציון

"וימאנו" - לא רצו