מצודות על שמואל א ח יג


מצודת ציון

"לרקחות" - לעשות מעשה הבשמים כמו (שמות ל כה) מעשה רוקח

"ולטבחות" - מבשלות כי הנה טובחות מה שמבשלות מן הבשר

"ולאופות" - מלשון אפיית הפת