מצודות על שמואל א ח ו

<< מצודות על שמואל א • פרק ח >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


מצודת דוד

"ויתפלל" - שיבוא אליו הדבור לדעת מה ישיב להם

"כאשר אמרו וגו' לשפטנו" - כי המשפט מסור הוא לשופטים לדון על פי התורה ולא למלך לדון על פי דעתו