מ"ג שמואל א ו ו

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלָמָּה תְכַבְּדוּ אֶת לְבַבְכֶם כַּאֲשֶׁר כִּבְּדוּ מִצְרַיִם וּפַרְעֹה אֶת לִבָּם הֲלוֹא כַּאֲשֶׁר הִתְעַלֵּל בָּהֶם וַיְשַׁלְּחוּם וַיֵּלֵכוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלָ֤מָּה תְכַבְּדוּ֙ אֶת־לְבַבְכֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֧ר כִּבְּד֛וּ מִצְרַ֥יִם וּפַרְעֹ֖ה אֶת־לִבָּ֑ם הֲלוֹא֙ כַּאֲשֶׁ֣ר הִתְעַלֵּ֣ל בָּהֶ֔ם וַֽיְשַׁלְּח֖וּם וַיֵּלֵֽכוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּלְמָה תְיַקְרִין יַת לִבְּכוֹן כְּמָא דְיַקְרוּ מִצְרָאֵי וּפַרְעֹה יַת לִבְּהוֹן הֲלָא כַּד אִתְפְּרַע מִנְהוֹן וּבָתַר כֵן שַׁלְחִינוּן וַאֲזָלוּ:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הלא כאשר התעלל בהם" - רצה לומר הלא סוף הדבר יהיה כאשר היה במצרים שהיה משחק ומהתל בהם ואחרי זה בעל כרחם שלחו את בני ישראל והלכו להם וכמו כן יהיה סופכם

"ולמה תכבדו" - על ששאלו מה נעשה לארון כאלו היו מסופקים אם לשלחו אם להחזיקו לזה אמרו ולמה תכבדו וגו'

מצודת ציון

"התעלל" - ענין שחוק והתול כמו (שמות י ב)אשר התעללתי במצרים

<< · מ"ג שמואל א · ו · ו · >>