מצודות על שופטים יד יט

<< | מצודות על שופטיםפרק י"ד • פסוק י"ט | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויחר אפו" - על אשתו בעבור שגלתה מצפונו 

מצודת ציון

"ותצלח" - ועבר כמו (שמואל ב יט יח)וצלחו הירדן

"חליצותם" - ענין שליפה כמו (דברים כה י)חלוץ הנעל ורצה לומר הבגדים שחלץ מהם או הבגדים יקראו כן כאשר יקראו חליפות על שם שמחליפים בכל פעם וזהו בהסרת ושליפת הבגדים שהוא לבוש בהם ולזה יקראו גם חליצות