מצודות על צפניה ג יב

<< מצודות על צפניה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"עם עני ודל" - ר"ל הנשארים יהיו נכנעים כעני ודל ויחסו בשם ה'

מצודת ציון

"עני ודל" - ר"ל מוכנע כעני ודל

"וחסו" - ענין בטחון