מצודות על עמוס ט יא


מצודת דוד

"והריסותיו" - מה שהיה הריסה במלכות בית דוד כל ימי הגולה שלא מלכו כלל הנה אז אקים אותה ואבננה להיות בנוי ומתוקן כימי עולם ר"ל כמו שהיתה מאז בימי דוד עצמו

"וגדרתי וגו'" - את הפרצה שהיה בה אגדור אז ר"ל אז לא ימלוך מלך אחר על אפרים להיות פרצה מה במלכות בית דוד

"ביום ההוא" - כאשר יתמו הפושעים

"אקים וגו'" - ר"ל אחזיר המלוכה לבית דוד אשר נפלה והושפלה בימי הגולה

מצודת ציון

"וגדרתי" - ענין בנין

"פרציהן" - ענין שבר חומה

"והריסותיו" - מל' הריסה ונתיצה