מצודות על עמוס ט טו

<< מצודות על עמוס • פרק ט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ולא ינתשו" - ולא יהיו נעקרים עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם מאז ר"ל לא יגלו עוד ממנה כי שמה ישבו עד עולם

"ונטעתים" - יהיו משורשים כאילן הנטוע

מצודת ציון

"ינתשו" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א)