מצודות על עמוס ד יא

<< מצודות על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


 

מצודת דוד

"ותהיו" - אתם בני שומרון לבד תשארו כאוד המוצל מן השרפה

"ולא שבתם" - ר"ל ידעתי שלא תקחו מוסר ולא תשובו אלי ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה בהרבה מן המקומות כי הנבואה ברורה כאלו כבר נעשתה

"הפכתי בכם" - ר"ל גזרתי להפך אתכם כדרך שנהפכו סדום ועמורה ויאמר על גלות ארץ נפתלי בימי פקח כמ"ש (במלכים ב) ועל גלות עבר הירדן בימי הושע בן אלה בתחילת מלכותו כמ"ש בסדר עולם  

מצודת ציון

"כאוד" - הוא העץ שמנדנדים בו האש הנחרך מסביב וכן זנבות האודים (ישעיהו ז)