מצודות על עמוס ד ג

<< מצודות על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


 

מצודת דוד

"והשלכתנה ההרמונה" - תהיינה רדופות ונשלכות אל הארמון להשגב שמה

"אשה נגדה" - כ"א תצא בפרצה שתמצא תחילה לפניה

"ופרצים תצאנה" - כאשר ינוסו למלט נפשם אל הארמון שמחוץ לחומת העיר ולהשגב במעוז הארמון הנה תצאנה מן העיר בדרך פרצי החומה הידועות להן כי לא יוכלו ללכת דרך השערים כי האויב ישמור מול השערים וישבום בצאתן ולכן תצאנה דרך הפרצות  

מצודת ציון

"ופרצים" - שבר החומה

"והשלכתנה" - אמר בלשון הרחבה על מהירת הרדיפה

"ההרמונה" - אל הארמון הה"א האחרונה באה במקום הלמ"ד או אל בתחלתה והה"א השנייה באה במקום האל"ף