מצודות על עמוס ב ב

<< מצודות על עמוס • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ומת בשאון מואב" - מואב ימות בשאון המלחמה בעת יריע האויב בקול שופר

מצודת ציון

"הקריות" - שם מחוז

"בשאון" - ענין המייה