מצודות על עמוס ב ט

<< מצודות על עמוס • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ואשמיד וגו'" - ר"ל השמדתיו בתכלית ולפי שהמשילו לאילן אמר לשון הנופל בהשחתת עץ פרי שמשירים הפירות ועוקרים השרשים

"ואנכי השמדתי" - ר"ל הלא אף את העכו"ם אשר לא ידעוני אני מענשם בעונם כי הלא השמדתי מפניהם את האמורי שהיה גבהו כארז וחזק כאילן אלון

מצודת ציון

"השמדתי" - ענין כליון ואבדון

"וחסון" - ענין חוזק כמו והיה החסון לנעורת (ישעיהו א)

"כאלונים" - שם אילן החזק ביותר