מצודות על עזרא ח לה

<< מצודות על עזרא • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • י • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"הבאים וגו'" - הוא הפוך וכמו בני הגולה הבאים מהשבי

"על כל ישראל" - בעבור כל ישראל

"הכל עולה" - רצה לומר אף החטאות היו כליל כעולה ולא אכלום הכהנים והוראת שעה היתה

מצודת ציון

"צפירי" - שעירי