מצודות על עזרא ח לג

מצודות על עזרא • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • י • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"נשקל" - מסרנו הכסף וגו' במשקל ביד מרמות וגו'