מצודות על עזרא ח לו

<< מצודות על עזרא • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • י • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"דתי המלך" - חוק גזרת המלך אשר נתן ביד עזרא כמ"ש למעלה

"ונשאו" - היו מנשאים ומרוממים את העם וגו'

מצודת ציון

"לאחשדרפני" - מין שררה ידוע אצלם

"ופחוות" - מלשון פחה ומושל