מצודות על עובדיה א יד

<< | מצודות על עובדיהפרק א' • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואל תסגר" - לא היה לך לסגור במאסר ביום צרה את הנשארים ר"ל במשך ימי הגולה לא היה לך לאסרם במאסר כאשר עשית בכל דור ודור

"ואל תעמוד על הפרק" - זה יאמר על אנשי טיטוס שהגלו את ישראל ואמר עכ"פ לא היה לך לעמוד ולהתחזק על השבר להכרית את פליטיו ר"ל עכ"פ בהיותו בגולה לא היה לך לאבד ולהכרית את יתר הפליטה כאשר האבדת והכרת בכל דור ודור 

מצודת ציון

"תעמוד" - ענינו התחזקות על הדבר וההשתדלות עליו ודומה לו אך יונתן וגו' עמדו על זאת (עזרא י)

"הפרק" - ענין שבירה כמו ופרסיהן יפרק (זכריה יא)

"פליטיו" - ענין שארית כמו פליט ושריד (איכה ב)

"תסגר" - ר"ל מסגר המאסר

"שרידיו" - ענין שארית