מצודות על עובדיה א יא

<< | מצודות על עובדיהפרק א' • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"גם אתה" - ר"ל הואיל ועמדת מנגד ולא עזרת לישראל מעלה אני עליך כאלו היית גם אתה כאחד מן הנלחמים והשוללים וזהו החמס

"ידו גורל" - השליכו גורל וחלקו ביניהם לחלקים

"שעריו" - של יעקב

"ביום עמדך מנגד" - עתה יפרש מהו החמס שעשה ואמר הנה ביום שעמדת מנגד בעת ששבו הזרים העושר של יעקב ועל נ"נ יאמר המחריב הבית הראשון והוא ראה זה ועמד מנגד ולא עזר ליעקב אחיו 

מצודת ציון

"מנגד" - ממרחק

"שבות" - מלשון שבי

"זרים" - מלשון זר ונכרי

"חילו" - ענין עושר כמו ועזבו לאחרים חילם (תהלים מט)

"ידו" - ענין השלכה והפלה כמו ידו אליה (ירמיהו נ)