מצודות על משלי לא כג

מצודת דוד

"נודע" - בעבור מלבושי הפאר שעשתה לבעלה הוא נודע וניכר בין חביריו בעת יושב עמהם בשערים (מקום ישיבת הזקנים והחשובים, כמ"ש (דברים כה): "ועלתה יבמתו השערה".


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"נודע" - בעל נפש היפה, נודע הוא בשערי גן עדן, ולא יגיפו הדלתות מפניו; אף הוא נודע בשבתו בחברת ישיבה של מעלה, כי יכינו לו מקום שבת בראש.