מצודות על משלי לא ד

<< מצודות על משלי • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"אל למלכים למואל" - אין דבר זה הגון למלכים אשר המה אל ה' ומשיחיו.

"אל למלכים" - אין הגון למלכים כאלה שתות רב יין, ולרוזנים כאלה אין ראוי שכר; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"ולרוזנים" - ענין מושלים ושרים.

"אי" - כמו אין, וכן (איוב כב): "ימלט אי נקי".

"שכר" - יין ישן.