פתיחת התפריט הראשי


מצודת דוד

(משלי יד כו): "ביראת ה'" - הליכות האדם ביראת ה' היא לו מבטח עוז וגם לבניו יהיה מחסה לחסות בצל זכותו