מצודות על משלי יד ל

<< מצודות על משלי • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"חיי בשרים" - מי שיש לו לב רפוי, ואינו מקשה לבו לנטור קנאה, הוא לו לחיי בשרים, כי לא ידאג איך ובמה ינקום נקם; אבל המקשה לבו ונוטר קנאה, הוא סבה להביא רקבון בעצמותיו להתמדת הדאגה.

מצודת ציון

"חיי" - ענין רפואה, כמו (ישעיהו לח): "וימרחו על השחין ויחי".

"מרפא" - מלשון רפיון, עם שהיא באל"ף, כמו (ירמיהו לח): "על כן הוא מרפא".

"קנאה" - ענינו כעס, וכן (דברים לב): "קנאוני בלא אל".