מצודות על מלכים ב כה כז

<< מצודות על מלכים ב • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"מבית כלא" - רצה לומר מיד כשהוציאו מבית הכלא נשאו וגדלו

"בעשרים ושבעה" - (ובירמיהוו שם לא) נאמר בעשרים וחמשה כי בכ"ה מת נבוכדנצאר שטנו ובכ"ו נקבר והוציאהו אויל מרודך בנו מקברו וגררו בחוצות להודיע לכל שמת ובכ"ז מלך ונשא את ראש יהויכין  

מצודת ציון

"נשא" - הגביה והרים

"מבית כלא" - מבית המאסר כמו (ישעיהו מב כב)ובבתי כלאים החבאו