פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי בִשְׁלֹשִׁים וָשֶׁבַע שָׁנָה לְגָלוּת יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ יְהוּדָה בִּשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּעֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה לַחֹדֶשׁ נָשָׂא אֱוִיל מְרֹדַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּשְׁנַת מָלְכוֹ אֶת רֹאשׁ יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ יְהוּדָה מִבֵּית כֶּלֶא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִי֩ בִשְׁלֹשִׁ֨ים וָשֶׁ֜בַע שָׁנָ֗ה לְגָלוּת֙ יְהוֹיָכִ֣ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה בִּשְׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ חֹ֔דֶשׁ בְּעֶשְׂרִ֥ים וְשִׁבְעָ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ נָשָׂ֡א אֱוִ֣יל מְרֹדַךְ֩ מֶ֨לֶךְ בָּבֶ֜ל בִּשְׁנַ֣ת מׇלְכ֗וֹ אֶת־רֹ֛אשׁ יְהוֹיָכִ֥ין מֶלֶךְ־יְהוּדָ֖ה מִבֵּ֥ית כֶּֽלֶא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשא אויל מרודך" - שמת נבוכדנצר ומלך אויל מרודך תחתיו

"בעשרים ושבעה לחודש" - ובירמיהוו (נב לא) הוא אומר בעשרים וחמשה אלא בעשרים וחמשה מת נבוכדנאצר ונקבר בעשרים וששה בעשרים ושבעה הוציאו אויל מרודך מקברו וגררוהו בשביל לבטל גזירותיו כמו שנאמר (בישעיהו יד יט) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב וגו'

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מבית כלא" - רצה לומר מיד כשהוציאו מבית הכלא נשאו וגדלו

"בעשרים ושבעה" - (ובירמיהוו שם לא) נאמר בעשרים וחמשה כי בכ"ה מת נבוכדנצאר שטנו ובכ"ו נקבר והוציאהו אויל מרודך בנו מקברו וגררו בחוצות להודיע לכל שמת ובכ"ז מלך ונשא את ראש יהויכין

מצודת ציון

"נשא" - הגביה והרים

"מבית כלא" - מבית המאסר כמו (ישעיהו מב כב)ובבתי כלאים החבאו