מצודות על מלכים ב כה ד

<< מצודות על מלכים ב • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"דרך הערבה" - בדרך ההולך אל ערבות יריחו

"וילך" - המלך וכל אשר עמו

"דרך שער וגו'" - בדרך השער העומד בין שתי החומות אשר אצל גן המלך

"הלילה" - רצה לומר ברחו בלילה (ובירמיהוו שם פסוק ז) נאמר יברחו ויצאו מן העיר לילה

"ותבקע העיר" - חיל נבוכדנצאר בקעו חומתה וכאלו נעשית מעצמה כי אנשי ירושלים היו חלושים ברעב ולא עמדו למולם לעכב על ידם