מצודות על מלכים ב יא ד

<< מצודות על מלכים ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 


 

מצודת דוד

"ויכרות" - להיות האהבה ביניהם ולהיות ידם עמו להמליך את בן המלך והשביעם על זאת

"שרי המאות" - מן הכהנים והלוים

"לכרי ולרצים" - גם לקח הכרים והרצים

"יהוידע" - יתכן שהוא יוחנן הנזכר בדברי הימים (דה"א ה, לה) ועיין בסוף הספר בחשבון הדורות

"ובשנה השביעית" - למספר השנים שהיה מתחבא  

מצודת ציון

"לכרי" - כמו לכרים ויקראו כן השרים על דרך השאלה וכמו שכתוב (ישעיהו לד ו)מדם כרים ועתודים