מצודות על מלכים ב יא ה

<< מצודות על מלכים ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 


 

מצודת דוד

"ושומרי וגו'" - המה יהיו שומרי משמרת בית המלך שלא יהרג בבית המלך מאוהבי עתליה והשמירה ההיא תהיה אחר שיבוא המלך אל הבית

"השלישית" - חלק שלישי

"באי השבת" - כי משמורות הכהנים והלוים היו מתחלפים בכל שבת אלו יוצאים ואלו באים כמה שכתוב בדברי הימים (דה"ב כג, ח) וקרוים המה באי השבת ואמר להם השלישית מכם רצה לומר חלק שלישי משומרי המלך יהיו מאנשי באי השבת