מצודות על מלכים א יד כב

<< מצודות על מלכים א • פרק יד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • ל • לא • 


מצודת דוד

"מכל אשר עשו" - יותר ממה שהכעיסו אבותם בימי השופטים

מצודת ציון

"ויקנאו" - הרגיזו כמו (דברים לב טז)יקניאהו בזרים