מצודות על מלכים א יד ז

<< מצודות על מלכים א • פרק יד
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • ל • לא • מצודת ציון

"הרמותיך" - מלשון תרומה ורצה לומר הפרשתיך