מצודות על מלכים א יד ה

<< מצודות על מלכים א • פרק יד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"והיא מתנכרה" - עושה עצמה כנכרית כאלו אינה אשת ירבעם

"כזה וכזה" - הדברים שאמר לה