מצודות על מלכים א טז י

<< מצודות על מלכים א • פרק טז >>
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כט • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"בשנת עשרים ושבע" - כי בשנת כ"ו לאסא מלך וימי מלכותו שנתים והם מקצת הכ"ו מאסא והכ"ז והם ב' שנים מקוטעות