מצודות על מלכים א טז לד

| מצודות על מלכים אפרק ט"ז • פסוק ל"ד |
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כט • לא • לב • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כדבר ה' וגו'" - שאמר יהושוע לפני ה' (יהושע ו כו) ארור האיש וגו' בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה (ואף כי יריחו היתה בגבול בנימין ממלכות יהודה אמר בימיו ותלה בו לומר שכל זה ראה ולא לקח מוסר)

"באבירם בכורו יסדה" - רצה לומר בעת שהניח היסוד מת אבירם בכורו ושאר בניו מתו במשך הבנין ובעת העמיד הדלתות מת שגוב צעיר בניו

"בית האלי" - מבית אל כמו (שמואל א ט"ז א) בית הלחמי ורצה לומר מבית לחם 

מצודת ציון

"צעירו" - קטן בניו