מצודות על מלכים א טז לב

<< מצודות על מלכים א • פרק טז
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כט • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"בית הבעל" - בבית הבעל