מצודות על ישעיהו סה כג

<< מצודות על ישעיהו • פרק סה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"וצאצאיהם אתם" - כל ימיהם יהיו צאצאיהם עמהם כי לא ימותו בחייהם וכפל הדבר במ"ש

"כי זרע" - כי זרעם המה זרע ברוכי ה' ולא ימותו בקוצר שנים

"לבהלה" - למות בחייהם להבהיל אותם וכפל הדבר במ"ש

"לא יגעו לריק" - לא יהיה יגיעתם לריק ר"ל לא ימותו בניהם בחייהם