מ"ג ישעיהו סה כג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם

מנוקד: לֹא יִיגְעוּ לָרִיק וְלֹא יֵלְדוּ לַבֶּהָלָה כִּי זֶרַע בְּרוּכֵי יְהוָה הֵמָּה וְצֶאֱצָאֵיהֶם אִתָּם.

עם טעמים: לֹ֤א יִֽיגְעוּ֙ לָרִ֔יק וְלֹ֥א יֵלְד֖וּ לַבֶּהָלָ֑ה כִּ֣י זֶ֜רַע בְּרוּכֵ֤י יְהוָה֙ הֵ֔מָּה וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖ם אִתָּֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לא", מצד זה "לא יגעו לריק" ע"י שיטעו ואחר יאכל שזה יגיעה לריק, וכן "לא ילדו לבהלה" ע"י שימותו בניהם, ומפרש נגד לא יגעו לריק כי "זרע ברוכי ה'", עד שלכן יאריכו ימים ומעשה ידיהם יבלו, ונגד לא ילדו לבהלה אומר כי "צאצאיהם יהיו אתם" חיים וקיימים, (עד עתה פירש מ"ש לא ישמע קול בכי שהוא על המת קודם זמנו או על מיתת הבנים. עתה מתחיל לבאר מ"ש שלא ישמע קול צעקה לישועה) הטעם שלא יצעקו, כי.


ביאור המילות

"זרע". הם הגדולים וצאצאיהם הקטנים כמ"ש למעלה (מד ג'. סא ט'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וצאצאיהם אתם" - כל ימיהם יהיו צאצאיהם עמהם כי לא ימותו בחייהם וכפל הדבר במ"ש

"כי זרע" - כי זרעם המה זרע ברוכי ה' ולא ימותו בקוצר שנים

"לבהלה" - למות בחייהם להבהיל אותם וכפל הדבר במ"ש

"לא יגעו לריק" - לא יהיה יגיעתם לריק ר"ל לא ימותו בניהם בחייהם