מצודות על ישעיהו סה ח

<< | מצודות על ישעיהופרק ס"ה • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לבלתי השחית הכל" - כלל וכלל לא אשחית בעבור עבדי הצדיקים

"למען עבדי" - הצדיקים אשר בקרבם

"ואמר" - ר"ל ואם מי רוצה להשחיתו יאמר האומר אל תשחיתהו כי יש בו תירוש שהוא ברכה וטובה ואף על פי שיש בו חרצנים וזגים שאינם ברכה מ"מ השאירהו בעבור התירוש

"כאשר ימצא" - ר"ל עכ"ז אל תתייאשו מן הגאולה כי כמו כאשר ימצא באשכול ענבים גרגרים מבושלים כל צרכם הראויים לעשות מהם יין 

מצודת ציון

"התירוש" - היין כמו ותירושך ויצהרך (דברים יא)

"באשכול" - ענף מגרגרי ענבים כמו ואשכול ענבים (במדבר יג)

"ברכה" - ר"ל דבר טובה