מצודות על ישעיהו סד ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"הן הבט נא" - התבונן עתה בנו וראה אשר כולנו המה עמך ומאמינים בך ואין לבב מי פונה מאחריך

"עד מאד" - אל תרבה לקצוף

"ואל לעד וגו'" - אל תזכור העון עד עולם