מצודות על ישעיהו סד ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק סד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"פגעת" - הנה עתה סלקת ממנו את הצדיקים אשר כל אחד מהם היה שש לעשות צדק כי היה מצפה שתבוא לידו

"בדרכיך יזכרוך" - בדרכי רחמיך היו מזכירים אותך בתפלתם

"הן אתה קצפת" - באמת כאשר אתה קצפת עלינו והקצף היה בעבור כי נחטא לך ודוגמתו הקיצותי ואראה (ירמיהו לא) ור"ל ההקצה היתה על כי ראיתי

"בהם עולם ונושע" - בכל ימי עולם בטחנו בזכותם ובתפלתם והיינו נושעים על ידיהם והלך לו הקצף אם כי בא על החטא ולא שבנו עליו  

מצודת ציון

"פגעת" - ענין פגישה לרעה בהכאת נפש כמו וה' הפגיע בו (לעיל נג)

"שש" - ענין שמחה