מצודות על ישעיהו נח יד

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ח • פסוק י"ד |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי פי ה' דבר" - וכיון שהוא דבר יקיים

"והאכלתיך" - ר"ל לך תהיה הארץ אשר הנחלתי ליעקב אביך ואמר יעקב לפי שלו ולבניו נתנה הנחלה ולא לישמעאל בן אברהם ולא לעשו בן יצחק וכן נאמר ויעמידיה ליעקב לחוק וגו' לאמר לך אתן את ארץ כנען (תהלים קה)

"והרכבתיך" - ר"ל תהיה ברום המעלה והממשלה

"אז תתענג על ה'" - כשתעשה כן אז ישפיע לך טובה הרבה ותתענג על ה' ור"ל לא תתענג לעדון הגוף כ"א להעמיד הגוף במצב הראוי להשכיל בתורת ה' 

מצודת ציון

"והרכבתיך" - מלשון רכיבה והתנשאות

"במותי" - ענין גובה כמו על במתי עב (לעיל י"ד)