מ"ג ישעיהו נח יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי [במתי] ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר

מנוקד: אָז תִּתְעַנַּג עַל יְהוָה וְהִרְכַּבְתִּיךָ עַל במותי [בָּמֳתֵי] אָרֶץ וְהַאֲכַלְתִּיךָ נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ כִּי פִּי יְהוָה דִּבֵּר.

עם טעמים: אָ֗ז תִּתְעַנַּג֙ עַל־יְהוָ֔ה וְהִרְכַּבְתִּ֖יךָ עַל־במותי [בָּ֣מֳתֵי] אָ֑רֶץ וְהַאֲכַלְתִּ֗יךָ נַחֲלַת֙ יַעֲקֹ֣ב אָבִ֔יךָ כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחלת יעקב אביך" - נחלה בלא מצרים כמה שנאמר ופרצת ימה וקדמה וגו' (בראשית כח) לא כאברהם שנאמר (שם יג) הארץ אשר אתה רואה ויעקב שמר את השבת שנאמר (שם לג) ויחן את פני העיר שקבע תחומין עם דמדומי חמה כך פירש ר' שמשון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אז תתענג על ה'" - יהיה העונג שתמצא - בעבור ה', עונג רוחני נפשיי אלהיי, עד ש"תרכב על במתי ארץ" ותתעלה מכל ענינים החומרים, ו"תאכל נחלת יעקב", שהבטיחו ה' במראה הסולם על שתהיה הארץ נכנעת לרגליו ורגל זרעו, כמו שבארתי שם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי פי ה' דבר" - וכיון שהוא דבר יקיים

"והאכלתיך" - ר"ל לך תהיה הארץ אשר הנחלתי ליעקב אביך ואמר יעקב לפי שלו ולבניו נתנה הנחלה ולא לישמעאל בן אברהם ולא לעשו בן יצחק וכן נאמר ויעמידיה ליעקב לחוק וגו' לאמר לך אתן את ארץ כנען (תהלים קה)

"והרכבתיך" - ר"ל תהיה ברום המעלה והממשלה

"אז תתענג על ה'" - כשתעשה כן אז ישפיע לך טובה הרבה ותתענג על ה' ור"ל לא תתענג לעדון הגוף כ"א להעמיד הגוף במצב הראוי להשכיל בתורת ה'

מצודת ציון

"והרכבתיך" - מלשון רכיבה והתנשאות

"במותי" - ענין גובה כמו על במתי עב (לעיל י"ד)