מצודות על ישעיהו נח ט

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ח • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"שלח אצבע" - מוסב על אם תסיר לומר אם גם תסיר מלשלוח אצבעך אל מול פני חברך כדרך בני אדם המריבים וגם תסיר מלדבר לחברך און ודברי קנתור

"הנני" - להשלים חפצך

"אם תסיר" - אם מכל וכל תסיר מתוכך את עצי העול שהכבדת על צוארי העניים

"תשוע וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אז תקרא וגו'" - כשתעשה כן אז כאשר תקרא לה' הוא ישיב לך למלא שאלתך 

מצודת ציון

"יענה" - מלשון עניה ותשובה

"תשוע" - ענין צעקה כמו שועתי שמעת קולי (יונה ב')

"הנני" - הנה אני

"מוטה" - עצי העול

"און" - ענינו דבר שאינו הגון